Kalvoda Alois

/1875-1934/-malíř a grafik .Pocházel z chudé rodiny, obdařené mnoha dětmi. Studoval na pražské akademii u prof. J. Mařáka, pokračoval v Paříži a v Mnichově. Již jako student se odchýlil od směru školy Mařákovy, jeho tvoření směřovalo k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i v motivu. Maluje prosté motivy českého kraje širokým, smělým štětcem, barvou jasnou a veselou. Náladu chvíle vystihuje s jemným citem. Uplatnil se i jako význačný pedagog. Po smrti L. Marolda převzal jeho atelier, kde od r.1900 pracovalo pod jeho vedením mnoho žáků./Váchal, Benka a j./Vystavuje téměř nepřetržitě v řadě českých měst i v zahraničí. Jeho díla jsou součástí sbírek NG i četných sbírek soukromých a jejich cena stoupá.

Kalvoda Alois v katalogu Galerie Domino:

  • Podvečer-ukradeno
    Podvečer-ukradeno
    Kalvoda Alois

    olej 64x73

    95000 Kč Koupit