Lada Josef

Učil se knihařem a navštěvoval večerní kursy na UMPRUM, kam byl přijat k řádnému studiu.

Školu však po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti. Spolupracoval s řadou časopisů /Máj, Rašple, Humoristické listy aj. a věnoval se knižní ilustraci. Těžiště jeho literární a ilustrátorské práce spočívalo v tvorbě pro děti.

Typický byl laskavý a humorný pohled na život. Nakreslil kolem 15000 kreseb, přes 400 volných obrazů, ilustroval 122 knih, navrhl 20 plakátů , byl filmovým výtvarníkem.

Je zastoupen ve všech význačných českých galeriích a jeho tvorba je všeobecně známá. Díla jsou velmi ceněna.

Lada Josef momentálně nemá v našem online katalogu žádná díla.

Pokud máte o díla tohoto autora zájem, neváhejte nás kontaktovat.