Lhoták Kamil

/1912-1990/

Autodidakt.

Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci přelomu 19.a 20.století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací časopisů, dobrodružných románů J. Verna a v atmosféře městských periferií.

Námětem jeho obrazů byly krajiny , v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, kol, tricyklů, automobilů, letadel, lodí nebo ponorek.

Nedílnou součást jeho díla tvoří kresby, volná grafika a ilustrace .Je zastoupen ve všech významných českých galeriích i v soukromých sbírkách.

Patří k průkopníkům animovaného filmu . Jeho grafiku nabízí i galerie Domino.

Lhoták Kamil momentálně nemá v našem online katalogu žádná díla.

Pokud máte o díla tohoto autora zájem, neváhejte nás kontaktovat.